Turvallinen purjehtiminen

Ei vara venettä kaada

Otsikko on yksi historian totuudeksi – ja valheeksi – todistama lause. Kun vesillä toimitaan varovasti, kaikki mahdolliset asiat huomioon ottaen, kaiken pitäisi mennä hyvin, eikä kukaan loukkaannu. Totuus on kuitenkin se, ettei kaikkeen voi koskaan varautua ja siksi otsikossa on myös pieni annos epätotta.

Varovasti vesillä

Suomen rannikkovartiosto, poliisi, tulli ja muut viranomaiset tekevät väsymätöntä työtä, jotta merenkulku saataisiin niin turvalliseksi kuin suinkin. Nykyiset purjeveneet on varustettu turvallisuuteen tähtäävillä varusteilla, jotka osaltaan toimivat purjehtijan suojelemiseksi. Kuitenkin tulee muistaa, että aivan kuten autoa ajaessa, myös purjehtiessa se, joka pitää kiinni ratista, tai purjeveneen ollessa kyseessä ruorista, on henkilö, joka on ensisijaisesti vastuussa purjehduksen turvallisuudesta. Olipa kyse sitten yksinpurjehduksesta tai ryhmän matkasta, jokaisen veneessäolijan tulee aina huolehtia siitä, että turvallisuusmääräyksiä ja sääntöjä noudatetaan.

Suomalaiset ovat tunnetusti lainkuuliaista kansaa ja erilaisia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan tavallisesti hyvin tarkasti. Tuttuus tuudittaa kuitenkin usein tietynlaiseen turvallisuudentunteeseen, joka pohjautuu enimmäkseen ajatukseen siitä, että ennenkään ei ole sattunut mitään, miksi nyt sattuisi. Totuus on kuitenkin se, että juuri tuo valheellinen turvallisuuden tunne on kaikkein suurimpia riskejä, varsinkin vesillä. Siksi kaikkein kokeneempienkin purjehtijoiden tulee noudattaa perusturvallisuuden sääntöjä ja huolehtia siitä, että muutkin veneessäolijat noudattavat niitä.

Suurimmat turvallisuusriskit

Purjehtiessa suurimmat turvallisuusriskit liittyvät merenkäyntiin ja tuuleen sekä siihen, kuinka tarkasti sääntöjä noudatetaan. Jopa Suomen rannikkoalueen verrattain pienillä vesillä voi tuulen suunta muuttua yllättäen, puuskittainen tuuli kohottaa aallonkorkeutta ja sen jälkeen riittääkin, että yksi purjeveneessä olijoista on jättänyt pelastus- tai kelluntaliivinsä pukematta ylleen. Puomin äkillinen heilahdus on heittänyt purjeveneestä kokeneitakin purjehtijoita, ja äkillinen veden varaan joutuminen voi olla kohtalokasta myös kokeneelle uimarille. Tilanteen tekee vaarallisemmaksi se, jos purjevene ajautuu vedessä olijan päälle tai vastaavasti liikkuu tuulessa niin lujaa, että veden varaan joutuneen pelastaminen viivästyy. Valitettavasti myös alkoholilla on usein osuutta veneilyonnettomuuksiin. Selvinpäinkin purjehtimisessa on runsaasti vaaroja, jotka tulee ottaa huomioon. Alkoholin vaikutuksen alaisena arviointikyky heikkenee, ja siksi merelle ei alkoholi kuulu lainkaan.